Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 3 vårdgivare