Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ont i armbågen, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård resulterade i 3 vårdgivare