Laserbehandling (LLLT), Konditionstest, Ont i armbågen & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Konditionstest, Ont i armbågen & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering