Laserbehandling (LLLT), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 1 vårdgivare