Laserbehandling (LLLT), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 3 vårdgivare