Laserbehandling (LLLT), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi resulterade i 1 vårdgivare