Laserbehandling (LLLT), Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Reumatologi resulterade i 1 vårdgivare