Laserbehandling (LLLT), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 2 vårdgivare