Laserbehandling (LLLT), Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 1 vårdgivare