Laserbehandling (LLLT), Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel resulterade i 2 vårdgivare