Laserbehandling (LLLT), Blodtrycksmätning, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Blodtrycksmätning, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 1 vårdgivare