Laserbehandling (LLLT), Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Laserbehandling (LLLT), Styrketest & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 2 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering