Ledskydd och ortoser, Funktionell rörelseanalys, Golfskador och golfrelaterade skador & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Ledskydd och ortoser, Funktionell rörelseanalys, Golfskador och golfrelaterade skador & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering