Löpteknik, Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

Löpteknik, Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 2 vårdgivare