Manuell Medicin, Gånganalys - Videoanalyserad, Ont i underben-vrist-fotled & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

Manuell Medicin, Gånganalys - Videoanalyserad, Ont i underben-vrist-fotled & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering