Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast – Skadekompassen

Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & CSPT - Certifierad Idrottsmedicinsk Sjukgymnast resulterade i 4 vårdgivare