Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 16 vårdgivare

Dr Niklas Wångdahl

Ortopedia, Östra Järnvägsgatan 25, 111 20 Stockholm

Facettledsblockad, Fysioterapi (sjukgymnastik), HVIGI (HVI) - High Volume Image Guided Injection, Idrottsmedicinsk rehabilitering, Kapseltöjning - axel m.fl.