Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT – Skadekompassen

Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & KBT resulterade i 2 vårdgivare