Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) – Skadekompassen

Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) resulterade i 3 vårdgivare