Manuell Medicin, Funktionella tester, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård – Skadekompassen

Manuell Medicin, Funktionella tester, Ont i axeln, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård resulterade i 2 vårdgivare