Manuell Medicin, Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård – Skadekompassen

Manuell Medicin, Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård resulterade i 3 vårdgivare