Manuell Medicin, Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Manuell Medicin, Golfskador och golfrelaterade skador, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 3 vårdgivare