Manuell Medicin, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

Manuell Medicin, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 2 vårdgivare