Manuell Medicin, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering – Skadekompassen

Manuell Medicin, Ultraljudsundersökning, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering resulterade i 3 vårdgivare