Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik – Skadekompassen

Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Stressproblematik resulterade i 5 vårdgivare