Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel – Skadekompassen

Manuell Medicin, Frusen axel (frusen skuldra) & Yrsel resulterade i 6 vårdgivare