Manuell Medicin, Hälsokontroll, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen – Skadekompassen

Manuell Medicin, Hälsokontroll, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Medicin International (OMI) - basexamen resulterade i 2 vårdgivare