McKenzie metoden - MDT & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

McKenzie metoden - MDT & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 21 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering