MTT (medicinsk träningsterapi), Golfskador och golfrelaterade skador & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Golfskador och golfrelaterade skador & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 7 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering