MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-D) resulterade i 2 vårdgivare