MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 1 vårdgivare