MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 4 vårdgivare