MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärtbehandling resulterade i 4 vårdgivare