MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Smärta och smärtrehabilitering resulterade i 3 vårdgivare