MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 6 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering