MTT (medicinsk träningsterapi), Löpanalys, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Löpanalys, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 3 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering