MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning, Ont i käkleden & Frusen axel (frusen skuldra) resulterade i 1 vårdgivare

Förslag på djupare filtrering