MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Neurologisk undersökning, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 1 vårdgivare