MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsförmågebedömning, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Arbetsförmågebedömning, Ont i käkleden, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 1 vårdgivare