MTT (medicinsk träningsterapi), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Gånganalys, okulär (ej filmad), Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 1 vårdgivare