MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & Bäckenbotten resulterade i 2 vårdgivare