MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Fysisk aktivitet och idrottsmedicin resulterade i 14 vårdgivare