MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Injektionsbehandling (OMI) resulterade i 1 vårdgivare