MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Långvarig smärta resulterade i 8 vårdgivare