MTT (medicinsk träningsterapi), Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Gånganalys - Videoanalyserad, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 4 vårdgivare