MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Klinisk undersökning och diagnostik, Frusen axel (frusen skuldra) & McKenzie/MDT (A-B) resulterade i 6 vårdgivare