MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Mental hälsa – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Mental hälsa resulterade i 2 vårdgivare