MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk kirurgisk rehabilitering resulterade i 10 vårdgivare