MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Ortopedisk Manuell Terapi (OMT) - steg I resulterade i 9 vårdgivare