MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård – Skadekompassen

MTT (medicinsk träningsterapi), Frusen axel (frusen skuldra) & Primär hälso- och sjukvård resulterade i 7 vårdgivare